Levensverhalen

“Wie zijn leven achterwaarts begrijpt, kan het gemakkelijker voorwaarts leven”

Wie ben jij? En wat heeft bijgedragen tot wie je nu bent?
Om die vragen te kunnen beantwoorden is het fijn om je leven achterwaarts te begrijpen. Om te weten wat jouw drijfveren zijn, welke sleutelmomenten belangrijk zijn geweest in je leven,  wat de beren en de veren op je weg waren. Tezamen maken ze zichtbaar wie jij bent. Levensverhalen. Ik vind ze fantastisch en heb me erin gespecialiseerd. Ik maak graag zichtbaar wat nog niet zichtbaar is en wakker graag vuurtjes aan, via coaching, workshops, lezingen, het organiseren van InspiratiePodia. Levensverhalen zijn daarin altijd leidend.

De achterkant van je C.V.
Wat een mens doet kunnen we zien. Hoe hij of zij die mens geworden is horen we niet zo vaak. Een levensverhaal geeft daar zicht op. Levensverhalen zijn de verhalen die niet op je C.V. staan, maar allesbepalend zijn voor de weg die je bewandeld. Ik benoem het ook wel als de achterkant van je C.V. , die je vaak blanco laat. Maar juist de achterkant van jouw C.V. maakt jou uniek en authentiek en niet de C.V.’s die bij sollicitaties de aandacht krijgen.

Levensverhalen wakkeren vuurtjes aan
Een levensverhaal geeft zicht op hoe jouw leven zich ontvouwt, het geeft zicht op dromen die je had en de doelen die je jezelf hebt gesteld en wat daarvan ‘geworden’ is. In plaats van het te benoemen als verleden tijd, kun je het ook zien als ‘geworden’ tijd; dat wat er van geworden is. Ik heb ontdekt dat wanneer je je leven achterwaarts begrijpt het zoveel makkelijker is om het voorwaarts te leven. Door sleutelmomenten in je leven op een rijtje te zetten ontdek je er lijnen in, kom je er achter wat jouw drijfveren zijn, krijg je zicht op waar jij blij van wordt en wat jouw levenstaak is. Bij het ontrafelen van jouw levensverhaal ontdek je opnieuw waar jouw innerlijk vuur zit, hoe je die brandende kunt houden of opnieuw kunt laten oplaaien. Ik wakker graag die vuurtjes aan. Innerlijke vuurtjes. Het zijn de vuurtjes die ertoe doen, waar jij blij van wordt en die zo bepalend zijn voor hoe je in het leven staat.

Levensverhalen van bedrijven, teams en steden
Bij levensverhalen denk we vaak alleen aan mensen, maar ook bedrijven, teams, steden of gebieden hebben een levensverhaal. Ook een bedrijf of een stad ontwikkelt zich, hebben een geschiedenis, een eigen C.V. en een áchterkant van het C.V. Denk aan specifieke sleutelmomenten in een bedrijf, een team, een stad; sleutelmomenten die in de geworden tijd meegenomen worden en van betekenis blijven ook al was je er niet bij. Denk aan normen en waarden die specifiek zijn en waaraan je je te houden hebt, ongeschreven regels die van betekenis zijn. Waar zit het innerlijke vuur van een bedrijf, een team, een stad. Zeer interessante informatie om in het NU te begrijpen wat er gebeurt. Om vanuit dit innerlijk vuur (soms opnieuw) te bepalen waar je naartoe wilt bewegen en wat je daarvoor als team, bedrijf of stad te doen hebt.