Blogs

Verzoening; van ik en jij, naar wij

Verzoening Verzoening wat is dat eigenlijk? Ik zoek het op en lees de volgende definities; van tafel en bed gescheiden echtgenoten die hun huwelijk repareren, bijlegging, einde van een conflict, hereniging, verbroedering, een zoen. Betekenissen die allemaal gaan over het opnieuw verbinden. En dan die zoen aan het eind. Die is fijn! Toen ik bezig was met dit verhaal had [lees verder]

1 2